Typografie

typografie

Můžete se spolehnout, že Vaše brožury a katalogy budou po typografické stránce zalomeny s pečlivým dodržováním všech pravidel sazby.

Také Vám pomohu s vytvořením, návrhem nebo úpravou zrcadla sazby (layoutem), které bude obsahovat stálé záhlaví a paginaci, další opakující se titulky, pozice obrázků. Bude v něm také počet odstavců, zvolené písmo a jeho velikost.

Největší pozornost a péče je věnována právě přípravě zrcadla sazby a posléze i rozpracování všech odstavcových stylů, rozmístění obrázků atd. Tím se vyhneme pozdějším chybám a usnadní nám to též případné změny v textech a korektury.

Bohužel mnoho grafiků přehlíží přípravu layoutu a soustředí se příliš na kreativitu a z toho pak plynou chyby při zpracování tiskových podkladů. Takové soubory pak musí v DTP před tiskem opravovat.

To se Vám u mne nestane, protože pracuji podle typografických pravidel sazby a úpravy stránky.
Pokud si netroufáte na zpracování brožury nebo katalogu sami, je lépe přenechat tuto práci odborníkům.

První grafický časopis font.cz
Magazín – Grafika ta typografie typo.cz