grafika


Vytvořím pro Vás grafický návrh
veškerých tiskovin – vizitek,
inzerce, letáků, plakátů, brožur,
časopisů, kalendářů.

Typografie


Vše je zpracováno podle
typografických pravidel
s přihlédnutím
k přáním zákazníka.

Tisk


Mým klientům nabízím
realizovat zakázku, poradit s tiskem,
výběrem tiskárny,
popřípadě kontakovat odborníky.

DTP


Veškeré dodané podklady jsou
před tiskem zkontrolovány,
popřípadě opraveny, tak
aby bylo docíleno co nejlepšího výsledku.